Dynastia Han – Złoty Wiek w Chinach

Po krótkim, lecz intensywnym okresie panowania Dynastii Qin władzę cesarską w Chinach przejęła Dynastia Han. Czas jej panowania określany jest mianem złotego wieku w Państwie Środka. To właśnie od niej, większość etniczną w Chinach określa się mianem Han, a na znaki chińskie mówi się hànzì (汉字).

Początek Dynastii Han

Po rozpadzie Dynastii Qin walkę o władze rozpoczęła dwójka przywódców Xiang Yu z Chu i Liu Bang z Han. Po wyrównanych potyczkach zwycięzcą okazał się ten drugi, dając tym samym początek nowej dynastii. Liu Bang stał się równocześnie cesarzem, znanym pod nazwiskiem Gaozu. Za stolicę nowo utworzonego cesarstwa przyjął miasto Chang’an. 

Zachodnia Dynastia Han

Zachodnia Dynastia Han rządziła nieprzerwanie od 206 r. p.n.e. do 9 r. n.e. Wyróżniła się zjednoczeniem państwa oraz ustabilizowaniem sytuacji politycznej i ekonomicznej. Podczas tego okresu znacznie poszerzono granice państwa, rozkwitł handel, obniżono podatki. 

Dzięki rządom Liu Banga, a właściwie to dzięki jego nauczycielowi, rozwinął się w tym czasie konfucjanizm. Nauczyciel przekonał cesarza, że wśród ludzi istnieje potrzeba promowania filozofii, na której będzie mógł oprzeć swoje rządy. Tak też Liu Bang uczynił. 

Rządy Wang Manga

Rządy Zachodniej Dynastii Han zakończyły się w 9 r. n.e. Był to czas nieładu wewnątrz władzy, który postanowił wykorzystać Wang Mang. Przejął więc tron i próbował ustabilizować sytuację polityczną. Okres jego panowania określamy jako rządy Dynastii Xin. 

W planach Wanga były zmiany socjalne. Starał się znieść niewolnictwo, wydać nową walutę, czy redystrybuować ziemię. Jego myślenie było nadzwyczaj nowoczesne, jak na panujące czasy. 

Częste powodzie doprowadziły niestety do sytuacji, w której chłopi tracili wszystkie plony. Co odbijało się na postrzeganiu władcy. Wybuchło powstanie, podczas którego ścięto władcę, a władzę przejął Liu Xiu (potomek Gaozu). Ustanowiono nową stolicę w Luoyang i ogłoszono powstanie Wschodniej Dynastii Han. 

Wschodnia Dynastia Han

Początek Wschodniej Dynastii Han był czasem bardzo trudnym dla nowego władcy. Państwo było bardzo podzielone, dochodziło do licznych walk i tworzyły się grupy buntownicze. Dlatego też celem pierwszego cesarza było odparcie wszystkich ataków i zjednoczenie cesarstwa. Dzięki swojemu sprytowi – za który był podziwiany – udało mu się umocnić władzę i zjednoczyć kraj. Mimo licznych walk uznawany był za władcę sprawiedliwego i łagodnego. 

W roku 189 w pałacu wybuchła wojna między rodziną cesarzowej wdowy a sojuszniczymi eunuchami młodego cesarza. W konflikt zaangażował się również nurt zwany Żółtymi Turbanami, który chciał przejąć władzę i stworzyć własną dynastię. 

Gdy sytuacja się pogarszała wkroczyło wojsko, które przejęło kontrolę nad konfliktem trwającym do 220 roku. Ostatni cesarz Dynastii Han został zdetronizowany, niosąc tym samym koniec rządów Hanów w Chinach.

Osiągnięcia

W okresie panowania Dynastii Han zapoczątkowano rozwój Jedwabnego Szlaku. W roku 138 p.n.e. Człowieka o imieniu Zhang Qian cesarz Wu wysłał z misją nawiązania kontaktu z plemionami na zachodzie. Niestety jego wraz z grupą schwytało plemię Xiognu. Na szczęście Zhang zdołał wydostać się z opresji i kontynuował swoją podróż. W Afganistanie trafił na miejsce, w którym spotkał bambus oraz tkaniny z Chin. Co od razu go zainteresowało. Po powrocie na dworzec cesarski opowiedział wszystko władcy i wyznaczył dokładną mapę przebiegu trasy. Wyokorzystywano ją coraz częściej, aż w końcu przerodziła się w międzynarodowy szlak handlowy.

Ważnym wynalazkiem, który powstał podczas panowania Dynastii Han, był papier. Odkrył go jeden z eunuchów Cai Lun. Ucierał ze sobą bambus, konopie, sieci rybackie i korę morwy na miazgę, następnie mieszał to z wodą i rozprowadzał na płasko. Mówi się, że papier szybko rozprzestrzenił się w imperium.

Po wynalezieniu papieru Xu Shen stworzył pierwszy chiński słownik, w którym zawarte były znaki nie tylko z epoki Han, ale również z okresów Zhuo i Shang. Jak się okazało w XX wieku, był nieocenionym narzędziem w odszyfrowywaniu inskrypcji archeologicznych.

Swój rozkwit zanotowali również historycy. Znany Sima Qian stworzył pierwszą kronikę Chin. Jest to ogromna księga o 130 rozdziałach, którą do dzisiaj wykorzystują współcześni historycy jako źródło wiedzy! 

Bibliografia:

history.com

China Highlights

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *