Egzamin HSK, czyli największy upiór stypendystów

大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。Te słowa budzą dreszcze u osób, które chociaż raz przygotowywały się do egzaminu HSK. Tysiące przesłuchanych nagrań z charakterystyczną muzyczką w tle i tymi samymi słowami budzą niemiłe wspomnienia 😉 Pomimo tego, postaramy się obiektywnie opisać proces przygotowań i elementy składowe egzaminu.

Wstęp

HSK, czyli Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì 汉语水平考试 to egzamin poziomujący z języka chińskiego. Warukiem uzyskania niektórych stypendiów jest uzyskanie takiego certyfikatu językowego. Podzielony został na 6 stopni zaawansowania, w zależności od liczby poznanych znaków oraz zagadnień gramatycznych. Podczas testu sprawdzane są umiejętności słuchania, czytania oraz – przy wyższych poziomach – pisania. Trzeba pamiętać, że ważność egzaminu to 2 lata od daty zdawania. Po tym czasie, aby aplikować na stypendium trzeba zdać egzamin raz jeszcze.

一、听力

Słuchanie jest częścią każdego egzaminu niezależnie od poziomu. Wszystkie pytania są pytaniami zamkniętymi. Typy zadań i ich liczba różnią się w zależności od zdawanego testu. Można spotkać pytania z obrazkami do wyboru, prawda/fałsz i krótkie lub dłuższe odpowiedzi na pytania.

[supsystic-tables id=3]

Zadania z obrazkami są najprostsze, należy wybrać czy opowiadana sytuacja związana jest z tym co zostało przedstawione, lub też należy wybrać zdjęcie do którego nawiązuje dialog. Wypowiedzi są krótkie i mówione w wolnym tempie, wystarczy wyłapać główne słowo widoczne na obrazku, aby zaznaczyć poprawną odpowiedź.

Pytania prawda/fałsz to krótka wypowiedź na początku zadania, zakończona stwierdzeniem, które musimy uznać za prawdę lub fałsz. Tutaj niestety nie wystarczy wyłapać głównego słowa, trzeba zrozumieć kontekst wypowiedzi, aby zaznaczyć poprawną odpowiedź. Plusem jest to, że końcowe stwierdzenie (które musimy określić jako prawdziwe lub fałszywe) jest zapisane na karcie odpowiedzi.

HSK
źródło: chinesetest.cn

Dwa ostatnie typy zadań są do siebie podobne, różnią się tylko długością wypowiedzi. Na początku wysłuchujemy krótki, bądź długi dialog, po którym zadawane jest pytanie – tym razem nie jest ono zapisane na karcie odpowiedzi. Mamy do wybory  4 możliwe warianty, z których tylko jeden jest poprawny. Tutaj również ważne jest zrozumienie całej rozmowy, ponieważ często zdarza się, że słowa z odpowiedzi są wypowiadane w dialogach, ale niekoniecznie oznaczają poprawne rozwiązanie 😉

HSK
źródło: chinesetest.cn

二、阅 读

Czytanie jest także elementem sprawdzanym podczas każdego poziomu egzaminu. Tak samo jak w części słuchanej wszystkie pytania są zamknięte, a typy i ich liczba różnią się w zależności od tego, jaki stopień zaawansowania Was interesuje. We wszystkich sześciu typach testów możemy wyróżnić 9 rodzajów zagadnień: obrazki, łączenie pytania z odpowiedzią/ łączenie pasujących zdań, uzupełnianie luk, prawda/fałsz, układanie zdań w kolejności, odpowiedzi na pytania po przeczytaniu krótkiego/długiego tekstu i zaznaczenie zdania, które napisane jest z błędem.

[supsystic-tables id=4]

Obrazki

Zadania z obrazkami występują jedynie w pierwszym i drugim poziomie HSK i są podobne do tych z części słuchanej. Należy wskazać, czy opisana sytuacja jest zgodna ze zdjęciem. Jak zwykle w przypadku zadań obrazkowych, jest to najprostszy typ pytań.

HSK
źródło: chinesetest.cn

Kolejnym rodzajem jest łączenie pytań z odpowiedzią i łączenie pasujących zdań. Pierwszy rodzaj występuje tylko w HSK1 i dotyczy krótkich pytań i krótkich odpowiedzi, które należy dopasować. W przypadku pozostałych poziomów, pojawiają się dwa zdania (niekoniecznie pytanie i odpowiedź), które się ze sobą łączą. Czasami bywają zagmatwane, dlatego polecamy bycie ostrożnym i uważne czytanie zdań. Najlepszą według nas metodą  jest zasada eliminacji – najpierw dopasowujecie zdania, których jesteście pewni na 100%, a następnie te, które zostaną.

W każdym (poza najwyższym) poziomie występuje co najmniej jedno zadanie związane z uzupełnianiem luk. Należy wybrać jedną z czterech odpowiedzi, która według Was najlepiej pasuje do tekstu. Zadania te są dosyć proste, jeśli oczywiście zrozumiecie sens zdań 😉

Prawda/ fałsz

Zadanie prawda/fałsz występuje tylko w poziomie drugim egzaminu. Po przeczytaniu jednozdaniowej wypowiedzi musimy określić, czy odnoszące się do niej stwierdzenie jest prawdziwe, czy nie.

Układanie zdań w poprawnej kolejności to typ pytań, który występuje jedynie w egzaminach HSK4. Są to trzy kilkuznakowe sentencje, które musimy ułożyć w logiczną całość.

Kolejnym rodzajem są odpowiedzi na pytania po przeczytaniu krótkiego i dłuższego tekstu. Bardzo ważne jest dokładne zrozumienie tekstu, ponieważ pytania do nich bywają podchwytliwe. Jest to typ zadań na których traci się najwięcej punktów.

Ostatni rodzaj pytań to zadanie dla speców językowych, czyli osób podchodzących do egzaminu HSK6. W każdym zadaniu wypisane są cztery (niepowiązane ze sobą) zdania, z których jedno jest niepoprawne – należy wskazać które. Wymagana jest w tym zadaniu bardzo dobra znajomość zasad gramatyki.

źródło: chinesetest.cn

三、书写

Sprawdzanie umiejętności pisania rozpoczyna się dopiero od trzeciego poziomu egzaminu. Są to pytania otwarte – nie mamy już żadnych podpowiedzi (ewentualnie pinyin w HSK3 ;)). Jak zwykle rodzaje zadań różnią się od zdawanego poziomu. Możemy wyróżnić: układanie zdań z rozsypanki słownej, uzupełnianie luk, układanie zdań z wykorzystaniem słowa klucz, krótką i dłuższą wypowiedź pisemną.

[supsystic-tables id=5]

Przy zadaniach z układaniem zdań z rozsypanki ważna jest 100% poprawność gramatyczna i logiczna, ponieważ nawet, gdy przestawicie tylko jedno słowo – za to pytanie tracicie wszystkie punkty. Oprócz tego, oceniany jest również zapis znaków, dlatego warto się przyłożyć i starannie je napisać 😉

źródło: chinesetest.cn

W zadaniu z uzupełnianiem luk, dostajecie podpowiedź w postaci zapisu pinyin. Brakujący wyraz zapisany jest w ten sposób, aby nakierować Was na poprawny znak.  Zazwyczaj słowa, które trzeba wpisać są proste i nie wybiegają poza znajomość zakresu HSK2 – chociaż oczywiście nie możemy uznawać tego za regułę. 

źródło: chinesetest.cn

Kolejnym rodzajem pytań jest ułożenie zdania z wykorzystaniem słowa klucza i znajdującego się obok niego obrazka. Należy połączyć te dwa aspekty i stworzyć proste zdanie. W tym pytaniu najważniejsza jest poprawność, dlatego nie warto kombinować i tworzyć zdania, których bezbłędności nie jesteśmy pewni na 100%.

Ostatni typ zadań, którego w tej części nie mogło zabraknąć to krótka i długa wypowiedź pisemna. Pierwsza z nich to odniesienie się do zadanej kwestii, a druga to skrócenie przedstawionego tekstu.

准备

Podstawą przygotowania do egzaminu HSK jest nauka słówek. Kompletną i najbardziej aktualną listę możecie pobrać ze strony HSK Academy – u nas na blogu również sukcesywnie zaczną się one ukazywać 😉 Cały test opiera się na tych wyrazach, więc nauczenie się ich jest dużym krokiem do sukcesu. Do nauki słówek polecamy aplikacje typu Memrise. Nam bardzo pomogła, ponieważ mogłyśmy uczyć się w każdej wolnej chwili – w tramwaju, pociągu, w kolejce do banku. Polecamy kursy, które mają nagrania audio – łatwiej zapamiętać tony! 😉

Kolejnym ważnym elementem jest pisanie znaków. Rozpoznawanie to jedno, ale gdy chcesz zdać wyższy poziom niezbędna jest już umiejętność poprawnego pisania. Pomocne jest także rozwiązywanie testów i trzymanie się wyznaczonych limitów czasowych, dzięki temu będziecie mogli przyzwyczaić się do tego, jak wygląda przebieg testu, czy mieścicie się w limitach czasowych wyznaczonych na daną część egzaminu itp. Polecamy również przyłożyć się do słuchania – odpalić chińskie bajki na youtubie, posłuchać nagrań z HSK, włączyć film po chińsku i wyłapywać najpierw pojedyncze wyrazy, a później zdania. Wszystko to sprawi, że HSK okaże się pestką 🙂

Stroną oficjalną HSK jest chinesetest.cn, na niej znajdziecie wiele materiałów, które pomogą Wam przygotować się do egzaminu. Sam proces rejestracji oraz jak wyglądają poszczególne poziomy opiszemy w osobnych postach, także bądźcie na bieżąco! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *