Epoka Trzech Królestw – jeden z najkrwawszych okresów w historii Chin 

Po złotym okresie panowania Dynastii Han nadszedł czas rządów Trzech Królestw. Władzę w północnej części Chin objęła Dynastia Wei, w południowo-wschodniej Wu, a w południowo-zachodniej Shu. Władcy tych trzech Królestw  toczyli ze sobą nieustanne wojny, tworząc jeden z najkrwawszych okresów w historii Chin. 


Tło historyczne

Hanowie panowali do roku  220 n.e. Około trzydziestu lat wcześniej zmarł cesarz Ling, a jego miejsce zastąpił cesarz Shao. Młody cesarz zawiązał spisek z głównym generałem dotyczący obalenia cesarskich eunuchów. Kiedy podwładni dowiedzieli się o planach, poprosili brata cesarzowej o wycofanie rozkazu. W wyniku tych odmiennych zdań pojawił się wewnętrzny konflikt. Eunuchowie, którzy rośli w siłę,  zamordowali głównego generała, a młody cesarz uciekł. Te walki wewnętrzne ostatecznie doprowadziły do upadku dynastii Han.

Epoka Trzech Królestw. źródło: Baidu

Walki o władzę

Głównym celem każdego królestwa było objęcie władzy w całych Chinach. Wszyscy trzej władcy uznali siebie za cesarzy, chociaż z historycznego punktu widzenia, tylko Shu miało potomków pochodzących z Dynastii. 

Królestwa skupiały się również na odbudowie gospodarki, kładąc szczególny nacisk na rolnictwo. Jednak przez panujące wojny, gospodarka nadal była w ruinie. Konieczny był wówczas handel wymienny. W wyniku tego chłopi przemieszczali się na tereny do Państwa Wei, a konflikt między władzą a ludnością coraz bardziej się zaostrzał.
Ostatecznie stracie zwyciężyło Królestwo Wei, które po zamachu stanu  przekształciło się w Jin. 

Wydarzenia Epoki Trzech Królestw w kulturze 

Choć epoka Trzech Królestw była stosunkowo krótka, to jednak wydarzenia te stały się inspiracją do stworzenia dzieła „Opowieść o Trzech Królestwach” przez Luo Guanzhonga. Spopularyzowano je także w operach, telewizji czy grach komputerowych.  

Epoka Trzech Królestw
Epoka Trzech Królestw – gra komputerowa źródło: Baidu

Okres rządów Dynastii Han uznaje się za złoty, ponieważ w tym okresie powstawało najwięcej wynalazków. Czasy te, zostały jednak przerwane przez objęcie władzy przez Trzy Królestwa. Złoty okres przemienił się w jeden z najkrwawszych w historii Chin. 

Bibliografia:
https://www.travelchinaguide.com/
http://www.chinaknowledge.de/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *