Mao Zedong – bohater czy zbrodniarz?

Mało kto nigdy nie słyszał o przewodniczącym Mao. Był to człowiek, którego życie wpłynęło na byt milionów osób. Jak jest postrzegany w Chinach? Czym się zasłużył, a czego dokonał przeciw ludzkości? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym poście. 

Kim był Mao Zedong?

Mao Zedong (毛泽东) urodził się 26 grudnia 1893. Zmarł w wieku 83 lat 9 września 1976. Chiński polityk i przywódca kraju od momentu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 do śmierci 1976. 

W pierwszym okresie panowania Mao nie był tak sławny jak Józef Stalin. Po ujawnieniu zbrodni jakich się dopuścił  polityk ZSRR zwolennicy marksizmu zwrócili się do przewodniczącego Mao, aby wskazał drogę do łagodniejszej formy wprowadzenia socjalizmu.

Niestety historia potoczyła się zupełnie inaczej. Szacuje się, że Mao Zedong stoi za śmiercią większej liczby osób niż Hitler czy Stalin. Jego polityka pozbawiła życia 70 mln osób, z czego 38 mln zmarło w wyniku głodu. 

Reforma Rolna i Wielki Skok Naprzód

W latach 1958-1962 Mao wprowadził  reformę rolną. Kampania ta zakładała szybkie przekształcenie Państwa Środka z zacofanego kraju w potęgę przemysłową. Do planowania  wielkiego skoku nie zaangażowano ekonomistów ani intelektualistów, ponieważ w tamtym czasie uznawano ich za wrogów ludu. Założenia 'Wielkiego Skoku’ były absurdalne. Planowano w ciągu roku podwyższyć produkcję stali o 19% , przemysł zaś miał wzrosnąć o 33%. W rzeczywistości kampania zakończyła się klęską głodu i ruiną gospodarczą.

Rewolucja kulturalna

Po gospodarczej klęsce Wielkiego Skoku Naprzód Mao musiał ratować swoją pozycję i pozbyć się wrogów. Zwolennicy polityki Mao zaangażowali tysiące młodych osób, nazywanych później “Czerwoną Gwardią”. Mieli oni za zadanie zniszczyć “cztery stare rzeczy”, czyli elementy określające burżuazyjne społeczeństwo: stare idee (旧思想), starą kulturę (旧文化), stare zwyczaje (旧风俗) i stare nawyki (旧习惯). W konsekwencji młodzi ludzie zamiast się kształcić zaangażowali się w działalność rewolucyjną. Po 3 latach szkołę prowadzili robotnicy, nie umiejący pisać i czytać. 

Jak jest postrzegany w Chinach?

Chińczycy twierdzą, że owszem Mao Zedong popełnił poważne błędy jednak jego wkład w rewolucję chińską był znacznie większy. Po dziś dzień mieszkańcy Państwa Środka wypowiadają się o nim z szacunkiem. Czy jest to wywołane strachem czy przekonaniami – ciężko powiedzieć. 

Jednak kiedy byłyśmy w Mauzoleum Mao Zedonga (z resztą jedno z najpilniej strzeżonych miejsc w Pekinie) ludzie składali przy jego posągu kwiaty, modlili się, płakali, oddawali hołd. Z naszego punktu widzenia, to niedorzeczne, ale kiedy spróbujecie poszukać w chińskim internecie czegoś negatywnego na jego temat, nie natkniecie  się np. na liczbę zabitych. Jego myśli są nadal wiodącymi ideologiami Komunistycznej Partii Chin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *