Półlegendarna Dynastia Xia

Po okresie Trzech Dostojnych i Pięciu Cesarzy nadszedł czas na panowanie najstarszej, według tradycji historycznej w Państwie Środka, dynastii. Jej istnienia nie możemy potwierdzić z całą pewnością, dlatego określamy ją mianem dynastii półlegendarnej. W Polsceraczej nie spotykamy takiego terminu, przede wszystkim przez naszą stosunkowo krótką historię. Dynastia Xia, bo o niej mowa, nie jest jednoznacznie potwierdzona przez dowody archeologiczne, czy historyczne. Jednak jej dzieje zapisane są w najstarszych chińskich kronikach – Zapiskach historyka oraz Kronice bambusowej. 

Początki dynastii

Okres panowania dynastii nie jest dokładnie określony. Różni naukowcy podają inne okresy panowania. Inne również zostały zapisane w Kronikach bambusowych, ciężko jest więc stwierdzić, kiedy dynastia ta rządziła Chinami. W Kronikach bambusowych zapisano, że okres ich rządów przypadał na lata 1989-1558 p.n.e., natomiast najnowsze badania historyków z Państwa Środka mówią o przedziale 2070-1600 r. p.n.e.

Dynastia Xia - zasięg
Zasięg Dynastii Xia (źódło: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=315730)

Według legendy, początków dynastii powinniśmy doszukiwać się w czasach Wielkiej Powodzi. W dolinie rzeki Żółtej miała miejsce historyczna powódź, podczas której ludność straciła miejsce do życia. Jako przywódcę, który miał wyprowadzić wszystkich z ruiny i zapanować nad wylewającą się rzeką, wybrano Guna. On jednak nie był w stanie poradzić sobie z zastaną wszystkich katastrofą, a za swoją porażkę został skazany na śmierć. 

Dowództwo przejął jego syn – Yu. Przeanalizował on działania ojca i wyeliminował wszystkie decyzje, które uważał za błędne. Wprowadził on nowy plan walki z powodzią i po 13 latach, w końcu udało mu się ujarzmić rzekę. Od tamtej pory Yu dostał przydomek “Wielki”, a po śmierci Shuna – ówczesnego władcy, został pierwszym cesarzem z Dynastii Xia. 

Shun miał przekazać po swojej śmierci władzę Yu, ponieważ uważał go za obywatela o nieskazitelnej i godnej podziwu postawie. O Yu krąży wiele legend, wiele z nich dotyczy jego boskiego, czy magicznego pochodzenia. To pokazuje, jak szanowany był jako władca i obywatel. Dynastia Xia rozpoczęła również okres dziedziczenia władzy z pokolenia na pokolenie. 

Zakończenie rządów

Z biegiem lat panowanie Dynastii Xia odbiegało od perfekcyjnych i sprawiedliwych. Każdy kolejny władca wprowadzał własne zasady, które powodowały w ludziach gniew i poczucie niesprawiedliwości. Szósty z władców (Shaokang) zapoczątkował tzw. Mandat Niebios. Mówił on o tym, że władca musi mieć poparcie Niebios, aby sprawować władzę. Jeśli bogowie uznaliby, iż rządy danego cesarza są niegodne i niemoralne mogliby wycofać swoje poparcie. Historia ta pomogła mu przekonać poddanych do prawidłowości swego postępowania. 

Im dłużej rządzący z Dynastii Xia zasiadali na tronie, tym większe konflikty panowały wśród ludności. Ostatniego z władców owej dynastii uznaje się za skorumpowanego. I w takiej też atmosferze zakończyło się panowanie pierwszej półlegendarnej dynastii. 

Dynastia Xia

Co na to historycy?

Na początku było im ciężko odróżnić mity od faktów. Jednak na przełomie lat 60 i 70 XX wieku archeolodzy natrafili na ślady nieodkrytego wcześniej miasta. Grobowce oraz elementy z brązu mogą wskazywać na powiązania z Dynastią Xia, jednak nigdy jednoznacznie nie zostały do niej przypisane. Większość archeologów z Państwa Środka skłania się do powiązania kultury Erlitou z Dynastią Xia, jednak jest to ich samodzielna opinia niepodzielana przez większość zagranicznych badaczy. 

Jak widzicie, do tej pory nie poznaliśmy prawdziwych losów Dynastii Xia. Być może w najbliższych latach będzie nam dane dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Niewątpliwie Chińczycy będą nagminnie szukać jakichś dowodów, które przekonają towarzystwo międzynarodowe. Nam pozostaje śledzić informacje, a w międzyczasie doszkalać się również z dalszej historii Chin

Bibliografia:

New World Encyclopedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *