Reforma Rolna w Chinach – po co została wprowadzona?

Od czasów historycznych Chiny były narodem rolników. Do momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, praktycznie cała ziemia była przeznaczona na uprawę. Po trudnym okresie Reformy Rolnej czy Wielkiego Skoku Naprzód jeszcze bardziej doceniano rolnictwo i zaczęto je uprawiać na szeroką skalę. W myśl tego wprowadzono kolejną Reformę Rolną, czy była to słuszna decyzja? 

Tło wydarzeń

Po wprowadzeniu przez Mao Zedonga kampanii Wielkiego Skoku nastał czas kryzysu. Reforma rolna w 1950 roku miała przekształcić rolnicze państwo, w potęgę światowego przemysłu. Ponieważ to wytop stali był najważniejszym punktem planu, to do niego przykładano największą wagę. W celu zwiększenia ilości jej wytwarzania wytop prowadzono w przydomowych lub przyzakładowych dymarkach. Przetapiano dosłownie wszystko – klamki, narzędzia rolnicze, metalowe łyżki. Do pracy przy dymarkach zatrudniono rolników, którzy przez to nie mogli zajmować się uprawą. Koncentracja na wytopie, jak się później okazało fatalnej jakości żeliwa, stała się decyzją opłakaną w skutkach.  Finalnie doprowadziło to do Wielkiego Głodu, pochłaniając nawet 40 milionów ofiar.

Przyczyna wprowadzenia reformy rolnej

Początkowo wprowadzenie reformy rolnej nie było intencją chińskiego rządu. Sam pomysł zrodził się wśród lokalnej ludności w prowincji Anhui. Wioska Xiaogang doświadczyła poważnej suszy, więc wpadli na pomysł, by każde gospodarstwo było odpowiedzialne za własną część ziemi. Pola i narzędzia zostały równo podzielone pomiędzy gospodarstwa, w zamian miały przekazać część zysków z upraw. Taka forma prowadzenia była niezgodna w ówcześnie panującą polityką Partii Komunistycznej, dlatego została utrzymana w tajemnicy. Z biegiem czasu idea rozprzestrzeniła się na inne tereny Chin i tak dotarła do Deng Xiaopinga. Pomysł spotkał się z aprobatą przywódcy, więc w 1980 roku ogłosił swoje poparcie i rozpoczął oficjalnie wdrażanie reformy rolnej.   

Zmiany w sektorze rolnym miały na celu doprowadzić do: wzrostu produkcji rolnej, wzrostu  prowadzenia prac rolniczych, zmniejszenia ubóstwa, a także wzrost jakości i ilości żywności.

reforma rolna
Aktywista czytający chłopom fragmenty ustawy o reformie rolnej. Źródło: Wikimedia Commons

Reforma  rolna podczas rządów Mao

Pierwszym krokiem jaki poczynił Mao, było w 1950 roku odebranie ziem bogatym i rozdanie ich ubogim chłopom. Ludność wiejską podzielono na pięć klas: właścicieli ziemskich, bogatych, średnio zamożnych, biedaków i bezrolnych.
Podczas grabieży posiadaczy ziemskich najczęściej zabijano na miejscu, lub poddawano masowej egzekucji. Oczywiście partia oficjalnie nie zachęcała do bicia, jednak też tego nie zakazywała. Właściciele ziemscy nie mieli żadnej ochrony, “bogaci chłopi” byli częściowo chronieni, a ubodzy nie mieli czym się martwić. Szacuje się, że w wyniku tych działań życie mogło stracić ponad milion właścicieli ziemskich. 

W 1958 roku własność prywatna została całkowicie zniesiona, a gospodarstwa domowe poddano kontroli państwowej. Chociaż kampania już trwa kilka lat, ilość wytwarzanych dóbr nie rosła w takim tempie, jakim oczekiwano. Dlatego postanowiono wprowadzić reformy w latach ‘80. Wówczas ponad połowa ludności Chin zajmowała się rolnictwem. Jednak wprowadzenie nowoczesnej technologii dało kopa tylko na początku, ponieważ w późniejszych latach produkcja znowu zaczęła maleć.
Postanowiono wprowadzić system poparty przez Deng Xiaopinga, gdzie gospodarstwo było odpowiedzialne za własną część ziemi. Część plonów sprzedawano za określoną cenę wiosce lub miastu, a  nadmiar plonów stanowił zysk dla rodziny. Rozwój tych pozarolniczych przedsiębiorstw na wsi stworzył dużą liczbę nowych miejsc pracy. 

źródła:

Agricultural Reforms in China 
30 years of rural reform in China 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *